ED Novi Sad ED Subotica ED Pančevo ED Sombor ED Zrenjanin ED Ruma ED Sremska Mitrovica

Петак, 19.7.
Нема планираних искључења.

Субота, 20.7.
Нема планираних искључења.

Недеља, 21.7.
Нема планираних искључења.

Понедељак, 22.7.
Нема планираних искључења.

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

1 pregled za ovu opštinu u prethodna 2 sata
Trenutna temperatura u Zrenjaninu: 25 ℃

Ruby on Rails 7.0.4 Python 3.10.2 Bootstrap 5.2.2 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku