ED Novi Sad ED Subotica ED Pančevo ED Sombor ED Zrenjanin ED Ruma ED Sremska Mitrovica

Уторак, 6.12.

10:00 - 13:00
Део насељеног места Меленци: - НАфТНО ПОЉЕ РУСАНДА,ЗЗ,фАРМА ЋОРИЋ,ТЕЛЕКОМ,МЕШАОНА,НАТАГАС РИБЊАК ЦС МЕЛЕНЦИ 1 ,ЦС
и КАТ.ЗАШТИТА. У случају лоших временских услова, радови се одлажу ! У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.

Среда, 7.12.

08:00 - 09:00
Део насељеног места: - делови следећих ул.: Стражиловска, од Војислава Илића до М. Глишића
М. Глишића, од П. Јовановића до Стражиловске и Жабаљска, од Стражиловске до М. Стојановића. У случају лоших временских услова, радови се одлажу ! У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.

09:00 - 13:00
Део насељеног места Меленци: - Све улице од улице СРПСКИХ ВЛАДАРА према ЖЕЉЕЗНИЧКОЈ ПРУЗИ . У случају лоших временских услова, радови се одлажу ! У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.

Четвртак, 8.12.
Нема планираних искључења.

Петак, 9.12.
Нема планираних искључења.

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

3 pregleda za ovu opštinu u prethodna 2 sata
Trenutna temperatura u Zrenjaninu: 7 ℃

Ruby on Rails 7.0.4 Python 3.10.2 Bootstrap 5.2.2 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku