ED Novi Sad ED Subotica ED Pančevo ED Sombor ED Zrenjanin ED Ruma ED Sremska Mitrovica

Субота, 13.4.
Нема планираних искључења.

Недеља, 14.4.
Нема планираних искључења.

Понедељак, 15.4.

09:00 - 10:00
Биково у улицама и деловима улица у околини: Ђуре Ђаковића 36-44, Братства јединства 33, 36, Космајска 34-48, 68, Омладинска 6-37.

09:05 - 13:00
Суботица у улицама и деловима улица у околини: Прерадовићева 2-19, Трг Краља Томислава 2, 4, Петефи Шандора 24-34, Фрање Кухача 16, 17, Карађорђев пут 1-28, Георгија Димитрова 2-27, Пиротска 2, 4, Николе Кујунџића 1, 5, 10, Сомборски 10, 12, 28, 30, Иштвана Ивањија 3-8, Лазе Мамужића 2-27, Мажуранићева 3.

09:10 - 14:00
Суботица у улицама и деловима улица са околином: Иштвана Рутаија 23-40, Јелене Ћовић 75, Петра Хорватског 2-86, Боривоја Мишића 23-46, Јосипа Шокчића 21-40.

09:15 - 12:15
Бачки Виногради и Мале Пијаце: Страна Киришка и
део улица - (Болмански пут, Болманска, Шор Молнаров, Хоргошка).

11:00 - 12:00
Дурмиоторска 1, 4.
Суботица у
улицама и деловима улица са околином: Лајоша Хушвета 2, Сивачки пут 11, Велебитска између Лајоша Хушвете и Дурмиторске, Бјеловарска између Сивачког пута и Дурмиторске, Фрање Клуза 1 и

13:00 - 13:30
Суботица: Шандора Петефија (између Трга Лајоша Кошута и Јожефа Атиле).

Уторак, 16.4.

08:30 - 11:30
Пољанице - цело насеље

12:00 - 13:30
Милешево - Омладинска, Вељка Влаховића, Вука Караџића, део 12. октобра

09:00 - 10:00
Шупљак: Нови Шор са околним салашима.

09:05 - 12:00
Суботица у улицама и деловима улица у околини: почетак Турзо Лајоша до Отворене, почетак Нађ Имреа до Отворене, Нађ Имреа 88-165, почетак Ференци Ибоље до Отворене, део Беле Бартока од Средње до Отворене, почетак улица Лифке Шандора, Радноти Миклоша, Средње и Отворене са околином (почетак улица до Беле Бартока), Пионирска, Грделичка, део Партизанских База од Грделичке према Радноти Миклоша (до Радноти Миклоша парна страна, од Радноти Миклоша непарна страна).

09:15 - 12:15
Келебија у улицама и деловима улица у околини: Едварда Кардеља (до Кестенове), Бечка, Балзакова, Грочанска, Имреа Чепеа, Јаноша Херцега, Јосипа Колумба, Скадарљска, Батајничка, Артура Мунка, Пекарска, Улица Грожђа, Копарска, Десета Нова, Црногорска, Кајсија, Крушака, Крзнарска, Гелегоња, Лепа, Црног Песка, Дуња, Лепа Улица, 15. Августа, део Кизур Иштвана, Мељкутски пут, Платонова, Солунска, Соње Маринковић, Нил Амстронга, Јоргованска, Кестенова, део 4. Јула и околина.

10:00 - 12:00
Нови Жедник са околним салашима.

11:00 - 12:00
Палић: 53. Нова и делови 50 и 52. Нове, Филипа Кљајића 395/А, Хајдуково 373.

13:00 - 14:00
Палић: Суботичка 1-17, Дубровачка 9-12, Николе Тесле 16.

09:00 - 12:30
Кањижа: Милоша Обилића (од Петефи Шандора до Хоргошког пута), Републиканска (од Војвођанске до Милоша Обилића), Старогробљанска, Хајдук Станка, Ђачка, Светозара Милетића, Мале Цркве (од Светозара Милетића до Широке и Широка до Школе), Петефи Шандора (од Мале Цркве до Милоша Обилића), Јожеф Атиле (од Мале Цркве до Хајдук Станка), Сарајевска, Љубљанска, Уска (од Републиканске до Светозара Милетића).

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

2 pregleda za ovu opštinu u prethodna 2 sata

Ruby on Rails 7.0.4 Python 3.10.2 Bootstrap 5.2.2 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku