ED Novi Sad ED Subotica ED Pančevo ED Sombor ED Zrenjanin ED Ruma ED Sremska Mitrovica

Среда, 5.10.

09:00 - 11:00
2, 4, 6 и 8 ), Трг Цара Јована Ненада бр.( 1, 3, 7 и 9 ), Трг Слободе ББ.
Трг Републике бр.(

11:15 - 13:15
Трг Слободе бр.2, Корзо између бр.( 1 и 15 ) непарна страна, Матије Корвина бр.2, Парк Рајхл ференца бр.( 1 и 3 ).

Четвртак, 6.10.

09:00 - 10:10
Ада улице: Карађорђева од броја 65 до броја 99 и од броја 68 до броја 98, Саве Ковачевића под бројем 98.

10:40 - 11:50
Ада улице: Иве Лоле Рибара од броја 1 до броја 17 и од броја 2 до броја 34, ЈожеФ Атиле од броја 1 до броја 7, Раде Поповића од броја 1 до броја 5 и Маршала Тита под бројем 28.

12:30 - 12:50
Мол улице: Братства Јединства од броја 55 до броја 75 и од броја 56 до броја 62А, Новака Радонића под бројем 46 и Маршала Тита под бројем 59.

13:20 - 14:30
Мол улице: ЈНА од броја 1 до броја 3 и од броја 2 до броја 8, Гробљанска од броја 29 до броја 47 и од броја 6А до броја 32

09:00 - 13:00
Бајша,Панонија,Средњи салаш,Дубока - Цела насеља

08:30 - 14:30
Део Харамбашићеве између Максима Горког и Сомборског пута, Динка Златарића, Птујска ( улица Загребачка у околини Динка Златарића ). ЗБОГ ОРЕЗИВАЊА РАСТИЊА од стране ЈКП " Чистоћа и зеленило "

08:50 - 14:00
Александрови салаши

09:00 - 11:00
Димитрија Туцовића између бр.( 1 и 6 ), Трг Републике бр.16, Рудић улица бр.2 , Трг Цара Јована Ненада бр.9.

09:05 - 10:00
У улицама и деловима улица у околини.: Врбаска, Новоселска, Јосипа Клета и Владимра Перића Валтера.

09:10 - 12:10
Палић - Делови Брестовачке, ЈожеФа Хегедиша између бр.( 1 и 6 ), Хоргошки пут између бр.( 61 и 76 ) у околини.

11:00 - 12:00
Покрет Несврстаних између бр.( 3 и 58 ) и бр.( 181, 181/Ц и 181/ф ).

11:15 - 13:15
Николе Кујунџића између бр.( 2 и 8 ).

13:00 - 14:00
Његошева између бр.( 32 и 42 ), Првог Устанка бр.( 24 и 25 ), фредерика Шопена бр.( 35, 38, 40/Ц ).

09:00 - 12:00
КАЊИЖА Улице: Суботички пут (од Светог Јована до Творничке непарна страна), Беседеш ЈожеФ (део из Творничке)

Петак, 7.10.

13:00 - 14:20
Чока улица Братства Јединства.

08:30 - 14:30
У улицама и деловима улица у околини: Птујска, Загребачка између Врдничке и Максима Горког, Динка Златарића и Бискупа Лајче Будановића бр.15.

08:45 - 09:00
Шупљак - Холомски Шор између бр.( 32 и 50 ).

09:00 - 12:30
Чантавир - У улицама и деловима улица у околини: крај Келемен ференца, 8.Марта, 7.Јула, Ђуре Салаја, Грујач Ђуле, Векоњ Антала, Барток Беле, Бориса Кидрича, ЈНА, Моравска, Арањ Јаноша, Ударничка, део 1.Маја, Кањишки пут од ЈНА, Сенћански пут од 1.Маја, Енгелсова, Пап Пала, Карл Маркса, Лењинова, Пролетерска, Сенћанска, Вашарски трг, Ади Ендреа од ЈНА, Серво Михаја, улице И, ИИ, ИИИ, ИВ, В и ВИ.Виногради, као и у насељу Бачко Душаново.

09:00 - 13:00
Доњи Таванкут - Малинов пут, део Марка Орешковића и део Ленђиног пута ( у околини Салаша 024 ).

09:45 - 10:45
Палић - Радановачка између бр.( 1 и 51 ), Тук Уграрнице бр.19.

11:45 - 12:15
Део Соње Маринковић између Браће Радић и Првомајске и Првомајска бр.51/А.

13:00 - 14:00
Шарпланинска, Мавровска, и фрање Клуза ( од бр.4 до 16 ).

09:00 - 10:20
КАЊИЖА Улице: Бањски Венац, Зелени венац(од Бањског Венца до кривине), КрФска(од Братства Јединства до Бањског Венца), Народни Парк(од Бањског Венца до Нушићеве). Повремена искључења

11:30 - 13:30
ХОРГОШ Улице: Карасова(од Школе према Ловачком дому), ул.Цркве, Калварије(од Карасове до Владимира Назора), Владимира Назора(од Калварије до Кланице). Повремена искључења

11:00 - 12:20
НОВИ КНЕЖЕВАЦ Улице: Жарка Зрењанина(од Јована Поповића до пруге), Иво лола Рибара (од Жарка Зрењанина до пруге). Повремена искључења

Субота, 8.10.

12:00 - 14:00
Чантавирски пут ББ.

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

3 pregleda za ovu opštinu u prethodna 2 sata

Ruby on Rails 7.0.1 Python 3.10.2 Bootstrap 5.1.3 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku