ED Novi Sad ED Subotica ED Pančevo ED Sombor ED Zrenjanin ED Ruma ED Sremska Mitrovica

Субота, 25.3.
Нема планираних искључења.

Недеља, 26.3.
Нема планираних искључења.

Понедељак, 27.3.

08:30 - 10:30
Панчево: М. Кулића од Х.Вељкове до М.Пијаде , Мученичка од М. Пијаде до Б.Јовановића, део М.Пијаде од В.Заједнице ка мосту и део Кеја од моста
до Удружења сп.риболоваца Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења.

09:00 - 13:30
Панчево: Ул. Б.Јединства од Добровољачке до Гробљанске, 2. просек Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења.

11:30 - 13:00
Панчево: Д.Туцовића (од Браће Јовановића до Хајдук Вељкове), Моше Пијаде (од к.бр. 21 ка мосту) Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења.

12:00 - 12:30
Глогоњ: 8. Марта од Млинске до Школске, Школска од 8.Марта до ЈНА , Млинска од Ж.Зрењанина до ЈНА , 4 Октобра од Ж. Зрењаниана до ЈНА , ЈНА од Гробља до Млнске , Б. Кодрича од Млинске до 4Октобра и Ж. Зрењанина од 4Октобра до Школске. Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења.

08:00 - 14:30
ДЕВОЈАЧКИ БУНАР: Камп.пут ка Џамићу.
У случају лоших
временских услова
задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево

10:00 - 14:00
ЛОКВЕ: Првомајска(44-58,61-81) , Београдски пут(1-7) , Ратарска(цела улица).
У случају лоших
временских услова
задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево

08:30 - 12:30
Дворска 2 Оператер задржава право да у случају лошег времена или других непланираних догађаја откаже радове и искључење као и да изврши укључење пре планираног времена

Уторак, 28.3.

09:00 - 14:00
Омољица и Иваново . Цела насељена места . НАПОМЕНА:У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.

12:30 - 13:30
Банатски Брестовац:Ул.Соње Маринковић од Бр.Радићевића до Млинске и Ул Бр. Радићевића од Соње Маринковић до Бориса Кидрића .

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

4 pregleda za ovu opštinu u prethodna 2 sata

23.03. Da li ovih dana ima isključenja u Šušari?

27.02. U Deliblatu koliko znam nema Omladinske ulicee

25.02. 10:05 Omoljica nije iskljuceno nista. Samo cekam da mi iskljuce u radno vreme kasnije...

12.02. Uskoro stiže

12.02. da li neki zna sta se dešava

Ruby on Rails 7.0.4 Python 3.10.2 Bootstrap 5.2.2 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku