ED Novi Sad ED Subotica ED Pančevo ED Sombor ED Zrenjanin ED Ruma ED Sremska Mitrovica

Уторак, 6.12.

08:00 - 10:00
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.Добродолска, ул.Дечка бр.36.

10:00 - 12:00
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.Дечка парна страна од бр.34 до 96.

12:30 - 13:30
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.М.Обилића од бр.2 до бр.30, ул.Н.Љубинковића од бр.ББ3 до бр.ББ10.

10:00 - 13:00
МЕСТО НОВА ПАЗОВА :ул.Ц.Душана непарна страна од бр 3 до бр 61 ул.Његошева непарна страна од бр 1до бр 13 ул.К.Петра првог парна страна од бр 2 до бр 34

09:00 - 10:00
МЕСТО НОВИ СЛАНКАМЕН:ул.Д.Обрадовића,део ул.И.Андрића,ул.М.антића

Среда, 7.12.

08:00 - 09:00
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.Дечка од бр.98 и 101 до краја.

09:00 - 11:00
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.Дечка бр.116, ул.Н.Тесле.

11:00 - 11:30
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.Михаљевачка

12:00 - 12:30
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.Крњешевачка од бр.57 и 64 до бр.83 и 88.

12:30 - 13:30
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: ул.Крњешевачка од бр.85 и 90 до бр.118 и 157, ул.8.Март.

08:30 - 09:30
МЕСТО РУМА: ул. фрање Клуза непарна страна од бр.11 до бр.21

10:30 - 11:30
МЕСТО РУМА: ул. В.Дугошевића непарна страна од бр.181 до бр.187 и од бр.195 до бр.207. ул. Змај Јовина од бр.3 и 14А до краја улице ка ул.15.Август.

08:00 - 13:00
МЕСТО ИНЂИЈА :ул.Српскоцрквена
од почетка улице до бр 54,ул.Цара Душана парна страна од бр 4 до ул.Српскоцрквене,ул.С.Саве прогон ка
ул. Српскоцрквеној

12:00 - 13:00
МЕСТО ИНЂИЈА: ул.Голубиначка од ул.Соње Маринковић до бр.114 ул.Соње Маринковић од ул.Голубиначке до бр.36/53 ул.Војвођанска од бр 43/44 до краја улице ул. Голубиначка -зграда од Градитеља сва три улаза

Четвртак, 8.12.

09:30 - 10:30
МЕСТО ШИМАНОВЦИ: Део ул.Обрадовић Сокак око бр.24.

08:00 - 10:00
МЕСТО ПЛАТИЧЕВО: ул. В.Назора од бр. 1 и 3 до бр. 127 и 110. ул. М.Губца. ул. П.Шандора. ул. Ђ. Вукадиновића. ул. Л. Јањића. ул. С. Адамовића ул. 29.Октобар. ул. Партизанска. ул. В. Караџића од бр. 1 и 3 до бр.43 и 52.

08:00 - 10:00
МЕСТО НИКИНЦИ: ул. Железничка од бр.1 и 2 до бр.49 и 34. ул. Мала Железничка од бр.1 и 2 до бр.29 и 50. ул. Косте Нађа од бр.1 и 2 до бр.31 и 42. ул. Врањска. ул. Сремска. ул. ЈНА. Трг Бранка Радичевића. ул. Лењинова. ул. И.Л.Рибара. ул. В.Караџића парна страна од бр.2 до бр.62. ул. М.Тита од бр.1 и 2 до бр.29 и 38. ул. Војводе Мишића.

08:00 - 10:00
Комплетна насеља Витојевци и Грабовци.

09:30 - 10:30
МЕСТО ДОЊИ ПЕТРОВЦИ: Део ул. Ледине ББ.

10:00 - 14:00
Комплетно насеље Јазак,Јазачки Прњавор, Мала Ремета. фабрика воде "Јазак" има ће нормално снабдевање ел.енергијом.

08:00 - 13:00
МЕСТО КРЧЕДИН:ул.М.Горког,ул.М.Грујића,ул.Н.Јаношевић од ул.М.Видовића до краја улице,ул.Б.Кечића,ул.М.Вуксана,ул.С.Радиновића,ул.Ј.Вуксана, ул.С.Пенезића,ул.Ј.Мишковића,ул.Уче Зековића од ул.М.Грујића до краја улице

10:00 - 14:00
МЕСТО СТАРИ СЛАНКАМЕН:Викенд зона Почента и део викенд зоне Чарнок

Петак, 9.12.

10:00 - 14:00
Комплетно насеље Прхово и Сремски Михаљевци.

08:00 - 10:00
МЕСТО ПЛАТИЧЕВО: ул. Железничка непарна страна од бр. 35 до бр.59А.

08:30 - 11:30
МЕСТО БУЂАНОВЦИ: ул. И.Л.Рибара од бр. 1 и 2 до бр.41 и 48. ул. Небојше Јерковића од бр. 1 и 2 до бр. 13 и 16. ул. Партизанска од бр.1 и 2 до бр.1А и 4. ул. М.Тита од бр.1 и 2 до бр. 37 и 36.

11:30 - 14:00
МЕСТО РУМА: ул. Главна непарна страна од бр. 185 до бр.225

11:30 - 13:30
МЕСТО РУМА: Зграде у ул. В.Дугошевић бр.167-4А и 4Б. Зграда Идила у ул.15.Мај. Зграда Арија у ул.15.Мај.

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

12 pregleda za ovu opštinu u prethodna 2 sata

Ruby on Rails 7.0.4 Python 3.10.2 Bootstrap 5.2.2 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku