ED Niš ED Zaječar ED Prokuplje ED Pirot ED Leskovac ED Vranje

Уторак, 6.12.

09:00 - 14:00
Села: Мечји Дол, Радмировац, Давидовац и Галибабинац.

10:00 - 11:00
Источни Део.

08:00 - 14:00
повремени прекиди у селу Оштрељ

09:00 - 13:00
искљуцују се след.тс10/04 -тс вашариште 2,црпне пумпе,Фиља,радио станица,бензинска пумпа Голубовић,асФалтна база,ро тимок

Среда, 7.12.

11:00 - 14:00
ул хајдук вељкова ,и сви потросаци који се напајају из тс хајдук вељкова

Четвртак, 8.12.
Нема планираних искључења.

Петак, 9.12.
Нема планираних искључења.

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

2 pregleda za ovu opštinu u prethodna 2 sata

Ruby on Rails 7.0.4 Python 3.10.2 Bootstrap 5.2.2 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku