ED Niš ED Zaječar ED Prokuplje ED Pirot ED Leskovac ED Vranje

Субота, 25.3.
Нема планираних искључења.

Недеља, 26.3.
Нема планираних искључења.

Понедељак, 27.3.

09:00 - 10:00
Због радова на н.н мрежи у трафо реону ТС 10/04 kV Синдикат 2
дана 27.03.2023 године у времену од 09 до 10часова доћи ће
до прекида у напајању потрошача у улицама:“ део 9.Октобар,Дунђерска,ђуре Јакшића,Синђелићева,Орловића Павла и Кнеза Милоша „.

10:00 - 12:00
Градилишни прикључак за нову пијацу.

09:00 - 14:00

Због радова на н.н мрежи у трафо реону ТС 10/04 kV Рожина 2, у данима од 27 до 31.03.2023 године у времену од 9 до 14
делу села Рожина 2.
до повремених прекида у напајању потрошача у
часова доћи ће

09:00 - 14:00

Због радова на н.н мрежи у трафо реону ТС 10/04 kV Рожина 2, у данима од 27 до 31.03.2023 године у времену од 9 до 14
делу села Рожина 2.
до повремених прекида у напајању потрошача у
часова доћи ће

Уторак, 28.3.

09:00 - 14:00
Баћоглава село

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

1 pregled za ovu opštinu u prethodna 2 sata

Ruby on Rails 7.0.4 Python 3.10.2 Bootstrap 5.2.2 Font Awesome 4.7.0.8 Heroku