ED Kraljevo ED Aranđelovac ED Valjevo ED Jagodina ED Kruševac ED Lazarevac ED Užice ED Čačak ED Loznica ED Novi Pazar ED Šabac

Четвртак, 28.10.

08:00 - 12:00
Камењани,Никољача,Врх,Студеница,Брезова,Живичка,Милићи, Слатина,Придворица,Запоточје и Добри До.

09:00 - 15:00
Петровићи,Кућани,Милатковићи и Панојевићи.

09:00 - 14:30
Доцице до краткотрајних искљуцења у Трајању од по 30 минута по изводима на целом конзуму ЕД Врњацка Бања

09:00 - 14:00
У Готовцу око Енергетре. У Матарушкој Бањи уз Пећинац. У Матаругама. У Врби Вучковићи. У Самаилима Пешићи. .

Петак, 29.10.

09:00 - 16:00
Казновићи,Гњилица,Горња Рудница,Тиоџе и Семетеш.

09:00 - 14:00
Полумир,Долови,Старо село и Церје.

Субота, 30.10.
Нема планираних искључења.

Недеља, 31.10.
Нема планираних искључења.

Ovo nije servis "EPS Distribucije".

1 pregled za ovu opštinu u prethodna 2 sata
Trenutna temperatura u Kraljevu: 10 ℃

Ruby on Rails 6.1.4 Python 3.6.6 Bootstrap 5.0.1 Font Awesome 4.7.0.7 Heroku